Human sky
Hem      Nyheter      Reconstructive®      Traumahology®
Utbildning      Workshops      Terapi      Föredrag
Änggården      Lärare      Grundaren      Kontakt
   
 
Välkommen till Institutet för Reconstructive®
och Trauma
 
 
 
 
 
Institutet för Reconstructive® och Trauma i Skandinavien
Vision
  • Vi arbetar för livet och moder jord. Varje människa måste hitta sitt eget helande inifrån. Det innebär att lita på den egna vägen, som är helt unik. Det som sker kan inte tolkas eller värderas utifrån, av någon annan människa.

  • Kroppen visar vägen till trauman och sår vi har från egna upplevelser, familjen, det kollektiva och "the spirit". Genom att låta både psyke, kropp och "the spirit" verka samtidigt helar vi traumat.

  • Reconstructive skapar förutsättningar för helande genom ett "energifält" i en ny medvetenhet där människor kan frigöra sin historia som är kopplade till tankar och känslor.

  • Att arbeta med energier innebär att vi överlämnar oss till dem. Vi kan aldrig använda energier i egna syften.

  • Idén är att integrera från helhet till delar, där varje del är viktig för att skapa denna helhet. Om någon del förändras måste hela systemet balansera om.

Vi behöver ändra det sätt som vi har lärt oss. Vi vet mer och mer om att fysisk, emotionell, mental och andlig hälsa har en kraftfull effekt på miljön och moder jord. Därför behöver vi frigöra oss från vår personliga historia och fortsätta att utveckla vår visdom. Vi behöver också befria oss från all auktoritet och lita på vår egen väg, bortom någon annan människa, vän eller lärare.


Institutet är öppet för människor som vill komma hem till sig själva, leva med sitt ansvar och möta sitt syfte för att skapa mer liv, i livet. Alla människor har trauma tidigt i livet som får oss att gömma delar av vår själ i överlevnadsstrategier. Det är i dessa delar vi har våra gåvor som kan frigöras till livet. Om vi ser trauma som möjlighet till healing så kan vi se Reconstructive som livet. Om vi ser trauma som problem så kommer inte heller livet öppna sig. Reconstructive i en större betydelse syftar till att öppna för att fler människor ska kunna ta emot och utveckla sina liv och livets gåva. Nu är tiden inne för en större förändring, allt detta för att fler människor ska kunna vara tillgängliga att arbeta för livet och moder jord.
 
Det flyter en flod rätt igenom landskapet, floden som tar dig dit du ännu inte vet, en flod med många anor genom tid och rum. Floden som tar dig till livet, genom ditt landskap. Du bestämmer dig för att följa och överlämna dig till allt som är, även om du då och då förlorar dig en stund...
...din tid på jordenReconstructive kan beskrivas som förhållningsätt och ett sätt att leva. Nu skapar jag en struktur för detta i Skandinavien och väver ihop det med mina andra förmågor och kunskaper inom områdena psykosyntes, trauma och systemteori. Tillsammans bildar detta en helhet.

Jag tror på varje människans inneboende kraft och vilja att växa.


I kärlek och tacksamhet Marie Fridolf.
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Fridolf     ·     0709-812 963     ·     marie.fridolf@humansky.se